ViDuNi

När det kommer till din personliga utveckling så är coachingsamtal många gånger ett bra verktyg för att få nya perspektiv och för att göra en förflyttning från nuläge till önskat läge.

Oavsett om det gäller din utveckling privat eller i din profession, som individ eller som del av en grupp så handlar det mesta om dig och ditt inre ledarskap. Att få lära känna dig själv och att hitta ditt ”varför” tillsammans med en oberoende part är väldigt givande och spännande.

”Coaching är som massage för själen”. Det handlar varken om terapi eller rådgivning utan är en lösningsfokuserad samtalsmetodik, där jag är ett verktyg i din process.

Föreläsningar, workshops och utbildningar skräddarsys i samråd med dig som beställare. Eftersom varje enskild grupp ser olika ut så vill jag gärna kunna anpassa mig efter deltagarna. Teman som: mål, värderingar, samsyn och kommunikation ligger mig varmt om hjärtat. Läs gärna mer här: https://viduni.se/workshops-forelasningar/