Kurs/Workshop

En kurs/workshop kan ge inspiration, aha-upplevelser, nya perspektiv och färdigheter. Nya kunskaper ger möjlighet att framöver ta andra beslut och göra annorlunda, för att ens liv ska vara bättre fungerande och ännu mer välmående. Våra medlemmar erbjuder kurser och workshops inom ett brett spektrum av hälsorelaterade ämnen.