Hälsa Uppsala

Hälsa Uppsala är en ideell förening för hälsoföretag som vill lyfta hälsobranschen i Uppsala. Vi samverkar, har gemensamma mötesplatser, mässor, aktiviteter och stöttar varandra.

Vi vill tillsammans med Uppsala kommun bidra till ett hälsosammare Uppsala!

De företag som är medlem i föreningen hittar du här!

I samverkan med Uppsala kommun

Arbetet sker i samverkan med Uppsala kommun som bidragit ekonomiskt till vårt inledande arbete. Vi är många företag som arbetar  med hälsa på olika sätt och har nu tack vare stödet från Uppsala kommun fått möjlighet att bygga en gemensam plattform att utgå ifrån.