Planerade möten närmaste tiden

Vi planerar följande frukost- och lunchmöten
2020: 1 december kl.8-10
2021: 3 feb kl.12-14
15 april kl.8-10
4 juni kl.12-14
Plats meddelas när det närmar sig