Motioner till årsmötet

Styrelsen har möte den 7 maj och spikar allt inför årsmötet 4 juni. Vi tar gärna emot motioner fram till 27 maj. Anmäl gärna intresse av att sitta med i styrelsen kommande verksamhetsår. Maila info@halsauppsala.se.

Vi hoppas fortfarande att vi ska kunna genomföra en utomhusmässa i augusti 2021 och att den ska vara gratis för samtliga medlemmar.