Kostrådgivning

Vi består av vad vi äter och dricker. Det kan kännas övermäktigt att sätta sig in i den komplexa informationsmängd som finns om hur olika kost hjälper kroppen på varierande sätt, beroende på förutsättningarna i just den kroppen. Våra medlemmar erbjuder guidning och rådgivning, utifrån olika synvinklar, i denna djungel av information.