Öppna vägar inåt

SAMTAL

Hur vore det om vi tog oss själva på större allvar? Hur skulle världen förändras om vi verkligen tog oss själva på största allvar? Om vi tog hand om oss själva på samma sätt som vi tar hand om ett nyfött barn! Om vi lyssnade inåt istället för utanför oss själva på vad vi vill med våra liv. Vilka prioriteringar skulle vi ändra på?

Om vi lyssnade på våra kloka kroppar. Om vi tog emot alla våra känslor och lät dem leda oss. Om vi sorterade bland våra tankar och kunde se vilka som var våra egna och vilka vi ärvt. Om vi kunde se vilka tankar som programmerats i oss tidigt i livet och bara fortsatte att dominera sättet som vi ser på världen och på oss själva. Lever Du ditt eget liv? Eller lever du det som förväntas av dig? Hur skulle det vara om vi stod i förbindelse med våra själar, våra högre jag, djupare jag? Hur skulle det förändra hur vi mår? Hur skulle det förändra världen? Om vi bara tog hand om oss?

När du kört fast i dina egna inre tankemönster och behöver ett alternativt sätt att se på saker. När du står inför stora förändringar, när stora livsprocesser pågår och du behöver höra dina egna tankar uttryckas av någon som hör mellan raderna. Kom och samtala med mig.

 

CHAKRAFLÖDESTERAPI OCH ANDRA KROPPSBEHANDLINGAR:

Chakraflödesmassage – Den vanligaste formen för att vitalisera kroppens energisystem är chakraflödesmassagen. Massagen påverkar hela chakrasystemet. Den avlägsnar även spänningar från kroppen, skapar trygghet och förankring. I denna stressade värld hinner vi sällan stanna upp och reflektera, vi rusar på och förlorar kontakten med oss själva och naturen. Stress och livets påfrestningar kan skapa blockeringar i vår kropp som så småningom kan utvecklas till sjukdom. Genom att balansera kroppen regelbundet stärker vi vår hälsa och skapar bättre förutsättningar i vårt dagliga liv. Chakraflödesmassagen är också ett ypperligt medel för dem som arbetar aktivt med personlig självkännedom. Chakraflödesmassagen är en helkroppsmassage.

Avstrykningsmassage – Syftet med denna massageteknik är att minska psykiska spänningar som är kopplade till omedvetna processer. Massagen är en lättmassage där terapeuten använder sig av lätta strykningar över kroppen i ett bestämt mönster.

Eterkroppsmassage – Utöver den fysiska kroppen består människan av en astral- och en mentalkropp. Medan den astrala kroppen byggs upp av vår känslovärld byggs den mentala kroppen upp av vår tankevärld. Våra känslor och tankar skapar olika roller som vi människor identifierar oss med. Man skulle enkelt kunna säga att det vi känner och tänker påverkar vår fysiska kropp. Spänningar och blockeringar i astral- och mentalkropp kan balanseras med hjälp av eterkroppsmassagen.

Chakrapunktsavstämning – Obalans i organ och hormonsystemet kan leda till sjukdom. Chakrapunktsavstämning används för att balansera våra chakraströmmar som hör samman med och styr ett eller flera organ.

Utöver behandlingarna ovan finns det en handfull andra behandlingar som kan hjälpa att skapa balans i dig och hela ditt energisystem.

Gravidmassage – Lugna mjuka rörelser gör att kroppen blir lugn och glad.

Klassisk massage – Spända muskler mjukar jag upp så att de vitaliseras och återfår spänst.

Gua Sha bindvävsbehandling – Med hjälp av ett stenredskap ”skrapar” jag längs kroppens  bindväv för att hjälpa kroppen att göra sig av med slaggämnen som samlats där.

 

FRIGÖRANDE DANS

Vad är frigörande dans? ”Dansen löser upp lagrade spänningar och hämningar, och livsenergi frigörs. Kroppen får stimulerande motion och själen får välgörande uttrycksmöjligheter, vilket ger en bättre hälsa och ett växande inre lugn.” – Anne Grundel

I den frigörande dansen kommer inspirationen inifrån. Vi dansar ofta med lätt slutna ögon och till musik från hela världen. Vi tränar oss i att lyssna på kroppens impulser och naturliga lust att röra sig utan prestation. Som handledare kommer jag med förslag som du kan pröva eller göra på det sätt som passar dig bäst .

Se aktuellt Program på hemsidan: öppnavägarinåt.se

Fler företag inom samma bransch