CorRelations

CorRelations drivs av mig Malin Hänsch som är beteendevetare, certifierad coach (ICF) och handledare i sorg- och förlustbearbetning hos Svenska Institutet för Sorgbearbetning. I mitt arbete använder jag också tekniker från kognitiv beteendeterapi (KBT). För mig är det en självklarhet att arbeta enligt International Coach Federation’s etiska riktlinjer, vilket bland annat innebär tystnadsplikt, professionalitet och kontinuerlig utveckling.

Våra relationer till oss själva, till dem vi har omkring oss och till dem vi har förlorat på olika sätt påverkar ofta hur vi mår. Jag hjälper dig att hitta vägar framåt i dina relationer genom följande metoder:

Individuell coaching

Professionell coaching som hjälper dig att komma till insikter och hitta vägar framåt. Det kan vara i relationen till din partner, familjemedlemmar, vänner, kollegor men även i relationen till dig själv. Vad vill du med ditt liv? Vad är viktigt för dig

Relationscoaching för par

En coaching som ger bättre samspel och ökad förståelse i parrelationen, något som ger både glädje och harmoni i en långsiktig relation. Programmet passar alla par där båda parter har en vilja och en önskan om att stärka och förbättra relationen.

Sorg- och förlustbearbetning

Ett pedagogiskt handlingsprogram för att på ett konkret sätt bearbeta känslomässiga förluster som till exempel förlust av anhörig eller vän genom separation, skilsmässa eller dödsfall. Att bearbeta förlusterna bidrar till att minska förlustreaktionerna, och resulterar ofta även i en känsla av accepterande, lugn och försoning, vilket gör det lättare att gå vidare i livet.

De flesta samtalen kan utföras på distans, men under normala omständigheter ger det en extra dimension att ses fysiskt under samtalen. En blandning är också ett alternativ.

Varmt välkommen att kontakta mig för en första konsultation utan förpliktelser.