Aicha Vitalis

Mångfacetterad verksamhet bl a i Friskstugan, Vikingagstan 25, där jag samarbetar med flera andra kroppsterapeuter.

Jag gör även hembesök och finns på fler orter i länet.

Lymfmassage, SPA-behandlingar, anti-stressmassage, gravidmassage, DORN ryggrättning, Sotai.

KBT-inriktad handledning rePULSE, specialpedagogisk läxhjälp, hörselmedvetenhet, hörselpedagogiskt stöd till friskolor och andra kommuner.

Bi-odling med produktion av bivax, pollen, propolis, kakhonung och på burk.