ACEM Meditation och Yoga

Acem Meditation är så tillåtande, säger flera som lärt sig meditera. Att låta tankarna få vara där oberoende av innehåll, att inte behöva styra och ställa, är något som många uppskattar och uppfattar som speciellt med just den här metoden. Vilan och återhämtningen som kommer är rekreerande. På ett djupare plan är det en träning i att acceptera hela dig som person, med alla dina sidor. Det stärker dina relationer och gör dem rikare, mer nära, mer stimulerande och mindre konfliktfyllda. Det gör att du växer och utvecklas.

Acem Meditation är en psykologiskt baserad meditationsteknik där ett metodljud används som instrument. Efter en grundkurs kan man meditera på egen hand, men det finns också fortsättningskurser, meditativ yoga och retreater som fördjupar förståelsen av metoden och den psykologiska växtprocess som den stimulerar.

Acem är en ideell organisation utan vinstsyfte som har funnits i Uppsala sedan 1978. Vi finns också i Stockholm och har en kursgård i Värmland.

Fler företag inom samma bransch