ÅRSMÖTE 2019

Välkommen på Årsmöte

Torsdag 9/5 klockan 8:00-10:15

På Bryggeriet Ångkvarn vid Islandsfallet

Vi startar med ett trevligt Frukostmingel och efterföljande Årsmöte

Anmälan snarast till info@halsauppsala.se (senast 1/5!)