Hälsa Uppsala Ideell Förening

Föreningen för hälsoföretag som vill lyfta hälsobranschen i Uppsala. Vi samverkar, har gemensamma mötesplatser, mässor, aktiviteter och stöttar varandra.

Vi vill tillsammans med Uppsala kommun bidra till ett hälsosammare Uppsala!

I samverkan med Uppsala kommun

Arbetet sker i samverkan med Uppsala kommun som bidragit ekonomiskt till vårt inledande arbete. Vi är många företag som arbetar  med hälsa på olika sätt och har nu tack vare stödet från Uppsala kommun fått möjlighet att bygga en gemensam plattform att utgå ifrån.